Hoạt động bệnh viện

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT NGHIỆM VIRUS SARS-CoV2 THEO NHU CẦU

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN 

THÔNG BÁO XÉT NGHIỆM VIRUS SARS-CoV2 THEO NHU CẦU

Nhằm đáp ứng theo nhu cầu xét nghiệm virus SARS-CoV2 của nhân dân. Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Long An tổ chức xét nghiệm virus SARS-CoV2 theo nhu cầu của nhân dân như sau:

 

Trả lời

viTiếng Việt