Thông tin thuốc

THÔNG TIN THUỐC – THÁNG 12/2023

BMJ: HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH KHI SỬ DỤNG BIỆN PHÁP TRÁNH THAI CÓ BẢN CHẤT HORMON VÀ
THUỐC CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID

DS. Nguyễn Thị Thanh Bình – K. Dược

Một nghiên cứu thuần tập tại Đan Mạch trên hơn 2 triệu phụ nữ trong độ tuổi sinh sản đã cho thấy việc sử dụng thuốc chống viêm không steroid (NSAID) có liên quan tới sự xuất hiện huyết khối tĩnh mạch trên phụ nữ trong độ tuổi này.

Mục tiêu: Nghiên cứu về ảnh hưởng nguy cơ huyết khối tĩnh mạch của việc sử dụng đồng thời thuốc tránh thai có bản chất hormon  với thuốc chống viêm không steroid (NSAID).

Thiết kế thử nghiệm: Nghiên cứu thuần tập tại Đan Mạch qua hệ thống đăng ký ca bệnh quốc gia

Đối tượng: Tất cả phụ nữ từ 15-49 tuổi sống ở Đan Mạch từ năm 1996 đến năm 2017 không có tiền sử bệnh lý về huyết khối tĩnh mạch hoặc động mạch, không có bất thường về đông máu, ung thư, cắt tử cung, cắt buồng trứng hai bên, triệt sản hoặc điều trị vô sinh (n=2 029 065).

Chỉ tiêu lâm sàng chính: Lần đầu được chẩn đoán là huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới hoặc thuyên tắc phổi khi xuất viện.

Kết quả: Trong số 2,0 triệu phụ nữ được theo dõi, với tổng số 21,0 triệu người-năm, 8710 trường hợp thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch được ghi nhận. So với việc không sử dụng NSAID, việc sử dụng NSAID có liên quan đến tỷ số về tần suất xuất hiện biến cố ở nhóm không sử dụng biện pháp tránh thai bản chất hormon là 7,2 (95% CI: 6,0 – 8,5) Tỷ số này ở nhóm sử dụng thuốc tránh thai bản chất hormon có nguy cơ cao huyết khối là 11,0 (95% CI: 9,6 – 12,6) và 7,9 (95% CI: 5,9 – 10,6) ở nhóm phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai bản chất hormon  có nguy cơ huyết khối trung bình và 4,5 (95% CI: 2,6 – 8,1) ở nhóm phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai bản chất hormon có  nguy cơ thấp/không có nguy cơ huyết khối. Số lượng biến cố huyết khối tĩnh mạch chênh lệch giữa việc sử dụng NSAID trong tuần đầu tiên so với không sử dụng NSAID trên mỗi 100.000 người tương ứng là 4 (95% CI: 3 – 5) ở phụ nữ không sử dụng biện pháp tránh thai bản chất hormon, 23 (95% CI:19 – 27) ở phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai bản chất hormon có nguy cơ cao huyết khối, 11 (95% CI: 7 – 15) ở phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai bản chất hormon có nguy cơ huyết khối trung bình và 3 (95% CI: 0 – 5) ở những người sử dụng thuốc tránh thai bản chất hormon nguy cơ thấp/không có nguy cơ huyết khối.

Kết luận: Sử dụng NSAID có liên quan tới sự xuất hiện huyết khối tĩnh mạch ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Khi sử dụng thuốc tránh thai bản chất hormon có nguy cơ huyết khối cao/ trung bình, số biến cố huyết khối tĩnh mạch chênh lệch giữa sử dụng cùng NSAID với khi không sử dụng NSAID lớn hơn đáng kể so với khi sử dụng thuốc tránh thai bản chất hormon nguy cơ thấp hoặc không có nguy cơ huyết khối. Phụ nữ sử dụng đồng thời thuốc tránh thai bản chất hormon và NSAID nên tham khảo lời khuyên của bác sĩ.

Phụ lục: Phân loại nguy cơ huyết khối của các thuốc tránh thai bản chất hormon được sử dụng trong nghiên cứu. 

Hình ảnh một số thuốc tránh thai bản chất hormon
có nguy cơ huyết khối tĩnh mạch thấp/ không có nguy cơ (1 Progestin duy nhất)

 

Theo: canhgiacduoc.org.vn/

Nguồn:  Venous thromboembolism with use of hormonal contraception and non-steroidal anti-inflammatory drugs: nationwide cohort study | The BMJ

Trả lời

viTiếng Việt