Hoạt động bệnh viện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Báo giá xét nghiệm mẫu nước uống, mẫu nước sinh hoạt

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Long An kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng thực hiện xét nghiệm mẫu nước uống, mẫu nước sinh hoạt gửi Bản chào giá  để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, đánh giá, thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Download Danh mục chào giá đính kèm tại đây.

 

Trả lời

viTiếng Việt