Hoạt động bệnh viện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung ứng hóa chất xét nghiệm.

Bệnh viện Đa khoa Long An có nhu cầu mua sắm hóa chất xét nghiệm để phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện, kính mời các đơn vị có quan tâm, có khả năng cung cấp các mặt hàng phù hợp vui lòng báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

1 . Gói thầu “Mua sắm hóa chất xét nghiệm hóa sinh và điện giải trên máy tự động (phụ lục đính kèm)” 5372

 Download mẫu chào giá tại đây

2 . Gói thầu “Mua sắm Hóa chất xét nghiệm phương pháp gelcard trên trên máy tự động (phụ lục đính kèm)” 5402

 Download mẫu chào giá tại đây

 

Trả lời

viTiếng Việt