Hoạt động bệnh viện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An kính mời quý công ty, đơn vị quan tâm, có khả năng cung ứng hóa chất xét nghiệm cho các gói thầu sau: (danh mục đính kèm)

  1. Gói thầu: Hóa chất, sinh phẩm phát hiện chất gây nghiện và test nhanh, sinh phẩm chẩn đoán.
  2. Gói thầu: Mua sắm hóa chất nội kiểm sinh hóa, khí máu, nước tiểu.
  3. Gói thầu: Mua sắm hóa chất xét nghiệm HbA1C trên máy tự động phương pháp HPLC.

Download mẫu chào giá tại đây

Trả lời

viTiếng Việt