Hoạt động bệnh viện

Thư mời chào giá Gói Điện nước

Bệnh viện đang có nhu cầu mua sắm vật tư sửa chữa thiết bị điện – nước – điện lạnh để phục vụ cho công tác chuyên môn của đơn vị.
(Danh mục đính kèm)
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp gửi báo giá để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp thực hiện các bước tiếp theo. Mẫu báo giá theo phụ lục đính kèm công văn này.
Báo giá bằng văn bản xin gửi về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, địa chỉ: 211 Nguyễn Thông- Phường 3 – Thành phố Tân An- Long An, trước ngày 20/7/2022; báo giá bản mềm gửi về địa chỉ mail phonghcqtbvdkla@gmail.com

Download mẫu thư và danh mục tại đây

Trả lời

viTiếng Việt