Hoạt động bệnh viện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ: Hóa chất xét nghiệm HbA1C (2778)

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung ứng vật tư trang thiết bị y tế

             Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Long An có nhu cầu mua sắm Hóa chất Xét nghiệm HbA1C trên máy tự động phương pháp HPLA để phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện (phụ lục đính kèm).

Download tài liệu đ1nh kèm tại đây

Trả lời

viTiếng Việt