Hoạt động bệnh viện

Thư mời chào giá: Kiểm định các thiết bị điện (2908)

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp hàng hóa

Bệnh viện đang có nhu cầu kiểm định, thí nghiệm các thiết bị điện, dụng cụ điện của 02 trạm điện 250KWA và 01 trạm điện 1000KWA để phục vụ cho công tác chuyên môn của đơn vị. Các thiết bị cần kiểm định, thí nghiệm bao gồm:

Download tài liệu đính kèm tại đây

Trả lời

viTiếng Việt