Hoạt động bệnh viện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ – “Mua sắm hóa chất xét nghiệm”

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN

Gói thầu: “Mua sắm hóa chất xét nghiệm đợt 1 năm 2023”

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN kính mời quý công ty, đơn vị quan tâm, có khả năng cung ứng hóa chất xét nghiệm cho Gói thầu: “Mua sắm hóa chất xét nghiệm đợt 1 năm 2023” (danh mục đính kèm).

Download tài liệu đính kèm tại đây

Trả lời

viTiếng Việt