Hoạt động bệnh viện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ THUÊ MÁY XÉT NGHIỆM

THƯ MỜI CHÀO GIÁ THUÊ MÁY XÉT NGHIỆM

                                     Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp hàng hóa, trang thiết bị y tế

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Long An đang có nhu cầu THUÊ MÁY XÉT NGHIỆM để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện, cụ thể như sau :

File mẫu đính kém tại đây

Trả lời

viTiếng Việt