Hoạt động bệnh viện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ VTYT (2159)

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung ứng vật tư – trang thiết bị y tế

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An kính mời quý công ty, đơn vị quan tâm, có khả năng cung ứng nẹp và vis cho gói thầu sau: (danh mục đính kèm)

Gói thầu: Mua sắm bộ đinh, nẹp, vis dùng trong chấn thương chỉnh hình.

Download mẫu báo giá và DM  VTYT tại đây

Trả lời

viTiếng Việt