Hoạt động bệnh viện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ VTYT (2374)

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, hiệu chuẩn kiểm định

Bệnh viện Đa khoa Long An có nhu cầu kiểm định Hệ thống đường ống dẫn khí y tế phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện (phụ lục đính kèm). Để có cơ sở tham khảo giá, Bệnh viện Đa khoa Long An kính mời các đơn vị có quan tâm, có khả năng phù hợp vui lòng gửi báo giá.

Download tài liệu đính kèm tại đây

Trả lời

viTiếng Việt