Hoạt động bệnh viện

THƯ MỜI: Chào phí thẩm định giá

THƯ MỜI

Về việc chào phí thẩm định giá thanh lý 03 thang máy (thang B, thang C, thang D)

Hiện nay, Bệnh viện đang có nhu cầu thực hiện thanh lý 03 thang máy (thang B, thang C, thang D). Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Long An kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng thực hiện thẩm định giá gửi Bảng chào phí dịch vụ để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, đánh giá, thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Trả lời

viTiếng Việt