THƯ MỜI: Về việc chào phí thẩm định giá

THƯ MỜI

Về việc chào phí thẩm định giá giá tài sản cố định, công cụ, dụng cụ để thanh lý

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Long An kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng thực hiện thẩm định giá gửi Bảng chào phí dịch vụ để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, đánh giá, thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Download file đính kèm tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

viTiếng Việt