Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 02/10/2021

Long An có tổng số 32.728 ca mắc Covid-19, trong đó có 32.609 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 107 ca có mã số), 84 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 35 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 426 ca và điều trị khỏi bệnh 29.459 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 86 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt