Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 03/10/2021

Long An có tổng số 32.817 ca mắc Covid-19, trong đó có 32.694 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 85 ca có mã số), 88 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 35 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 431 ca và điều trị khỏi bệnh 29.924 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 89 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt