Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 04/10/2021

Long An có tổng số 32.903 ca mắc Covid-19, trong đó có 32.784 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 90 ca có mã số), 84 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 35 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 431 ca và điều trị khỏi bệnh 30.110 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 86 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt