Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 05/02/2022

Long An có tổng số 41.768 ca mắc Covid-19, trong đó có 41.719 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 08 ca có mã số), 07 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 42 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 971 ca và điều trị khỏi bệnh 40.727 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 07 ca.

Trả lời

viTiếng Việt