Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 05/12/2021

Long An có tổng số 38.768 ca mắc Covid-19, trong đó có 38.624 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 90 ca có mã số), 103 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 41 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 652 ca và điều trị khỏi bệnh 36.557 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 103 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt