Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 06/10/2021

Long An có tổng số 33.058 ca mắc Covid-19, trong đó có 32.942 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 74 ca có mã số), 81 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 35 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 434 ca và điều trị khỏi bệnh 30.646 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 82 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt