Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 06/11/2021

Long An có tổng số 35.723 ca mắc Covid-19, trong đó có 35.569 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 142 ca có mã số), 119 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 35 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 506 ca và điều trị khỏi bệnh 32.880 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 119 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt