Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 08/11/2021

Long An có tổng số 35.952 ca mắc Covid-19, trong đó có 35.824 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 136 ca có mã số), 93 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 35 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 509 ca và điều trị khỏi bệnh 33.228 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 93 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt