Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 10/11/2021

Long An có tổng số 36.214 ca mắc Covid-19, trong đó có 36.049 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 132 ca có mã số), 130 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 35 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 519 ca và điều trị khỏi bệnh 33.456 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 134 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt