Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 12/01/2022

Long An có tổng số 40.966 ca mắc Covid-19, trong đó có 40.875 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 40 ca có mã số), 49 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 42 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 942 ca và điều trị khỏi bệnh 39.489 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 49 ca.

Trả lời

viTiếng Việt