Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 13/10/2021

Long An có tổng số 33.526 ca mắc Covid-19, trong đó có 33.435 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 59 ca có mã số), 56 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 35 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 452 ca và điều trị khỏi bệnh 31.536 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 56 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt