Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 15/08/2021

Long An có tổng số 15.041 ca mắc Covid-19, trong đó có 14.399 ca mắc cộng đồng có mã số (tăng 514 ca có mã số), 611 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 31 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 170 ca và điều trị khỏi bệnh 4.662 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 614 ca.
CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt