Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 19/10/2021

Long An có tổng số 33.891 ca mắc Covid-19, trong đó có 33.784 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 51 ca có mã số), 72 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 35 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 463 ca và điều trị khỏi bệnh 31.615 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 72 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt