Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 21/09/2021

Long An có tổng số 31.070 ca mắc Covid-19, trong đó có 30.850 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 254 ca có mã số), 187 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 33 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 391 ca và điều trị khỏi bệnh 26.180 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 187 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt