Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 23/10/2021

Long An có tổng số 34.182 ca mắc Covid-19, trong đó có 34.066 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 68 ca có mã số), 81 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 35 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 475 ca và điều trị khỏi bệnh 32.016 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 81 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt