Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 22/11/2021

Long An có tổng số 37.516 ca mắc Covid-19, trong đó có 37.336 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 85 ca có mã số), 145 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 35 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 578 ca và điều trị khỏi bệnh 34.969 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 145 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt