Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 25/09/2021

Long An có tổng số 31.822 ca mắc Covid-19, trong đó có 31.618 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 193 ca có mã số), 171 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 33 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 409 ca và điều trị khỏi bệnh 27.986 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 171 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt