Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 25/10/2021

Long An có tổng số 34.329 ca mắc Covid-19, trong đó có 34.228 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 74 ca có mã số), 66 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 35 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 478 ca và điều trị khỏi bệnh 32.218 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 66 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt