Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 27/7/2021

Long An có tổng số 4.326 ca mắc Covid-19, trong đó có 2.643 ca mắc cộng đồng có mã số (tăng 75 ca có mã số), 1.667 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 16 ca nhập cảnh được các ly ngay. Tử vong 32 ca và điều trị khỏi bệnh 419 ca.

CDC LA

Trả lời

viTiếng Việt