Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 28/09/2021

Long An có tổng số 32.305 ca mắc Covid-19, trong đó có 32.138 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 159 ca có mã số), 132 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 35 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 416 ca và điều trị khỏi bệnh 28.502 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 135 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt