Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 28/11/2021

Long An có tổng số 38.123 ca mắc Covid-19, trong đó có 37.966 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 101 ca có mã số), 122 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 35 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 610 ca và điều trị khỏi bệnh 35.628 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 122 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt