Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 28/12/2021

Long An có tổng số 40.285 ca mắc Covid-19, trong đó có 40.185 ca mắc cộng đồng có mã số (thêm 57 ca có mã số), 59 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 41 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tử vong 803 ca và điều trị khỏi bệnh 38.390 ca. Số ca mắc tăng trong ngày 59 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt