Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ 30 ngày 28/7/2021

Long An có tổng số 4.939 ca mắc Covid-19, trong đó có 2.643 ca mắc cộng đồng có mã số (tăng 0 ca có mã số), 2.280 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, 16 ca nhập cảnh được các ly ngay. Tử vong 42 ca và điều trị khỏi bệnh 533 ca.

CDCLA

Trả lời

viTiếng Việt