Tin tức Covid-19

Tình hình dịch bệnh Long An đến 18giờ30 ngày 21/7/2021

Long An có tổng số 2396 ca mắc Covid-19, trong đó có 930 ca mắc cộng đồng có mã số, 1466 ca mắc cộng đồng chưa có mã số, và 16 ca nhập cảnh được các ly ngay.

CDC LA

Trả lời

viTiếng Việt