Tổ chức Lớp Tập huấn Kỹ năng Giao tiếp và Giáo dục Sức khỏe năm 2022

BỆNH VIỆN ĐA KHOA LONG AN

Tổ chức Lớp Tập huấn Kỹ năng Giao tiếp và Giáo dục Sức khỏe năm 2022

CN Bùi Quốc Chương – P. CTXH

Ngày 02 tháng 6 năm 2022, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An phối hợp với Trung Tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Long An, tổ chức khai giảng Lớp Tập huấn Kỹ năng Giao tiếp và Giáo dục Sức khỏe cho n hân viên mới làm việc tại Bệnh viện.
Tham dự lễ khai giảng có ThS. Nguyễn Văn Còn – Phó Bí thư Đảng Ủy, Trưởng phòng Công Tác Xã hội – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An và đại diện Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh Long An ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình – Giáo viên hướng dẫn lớp học.


Lớp tập huấn diễn ra trong 02 ngày, 02 và 03 tháng 6 năm 2022.
Trong 2 ngày tập huấn, học viên sẽ được trang bị thêm kiến thức, thực hành các kỹ năng giao tiếp trong môi trường Bệnh viện và kỹ năng Giáo dục sức khỏe cơ bản cho người bệnh.
Tập huấn Kỹ năng Giao tiếp cho nhân viên Y tế là mục tiêu hàng đầu của Bệnh viện, nhằm đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Trả lời

viTiếng Việt