Hoạt động bệnh viện

TỔNG KẾT HỘI THI ĐD – HS – KTV GIỎI – THANH LỊCH NĂM 2023

TỔNG KẾT HỘI THI ĐIỀU DƯỠNG – HỘ SINH – KỸ THUẬT VIÊN

GIỎI – THANH LỊCH NĂM 2023

ThS. ĐD. Đặng Quốc Cường – Phòng Điều dưỡng

Thực hiện Kế hoạch số 3221/KH-BVĐKLA ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa Long An, Hội thi điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên giỏi, năm 2023 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 29 tháng 09 năm 2023.

Hội thi có nhiều thay đổi so với những năm trước, cả về hình thức, nội dung và cách xếp loại. Với sự tham gia của 202 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên của toàn bệnh viện, kết quả xếp loại như sau: Xuất sắc: 03 NV, Giỏi 28 NV, Khá 90 NV, Trung bình 81 NV

Chiều ngày 19 tháng 10 năm 2023, Bệnh viện đã tiến hành tổng kết và trao giải Hội thi cho 10 cá nhân và 06 tập thể đạt thành tích Tốt trong Hội thi. Trong đó 03 giải Nhất, Nhì, Ba gồm các cá nhân:

Phạm Thúy Hằng – Khoa Nội Phổi Thận
Nguyễn Thị Bạch Huệ – Khoa Nội Tim mạch
Lý Hồng Phượng – Khoa HSTC-CĐ

Cùng ngày tổng kết, bệnh viện cũng đã tổ chức thi thanh lịch, hoàn thành Kế hoạch đề ra và thiết thực chào mừng Ngày Điều dưỡng Việt Nam 26/10.

 

 

Trả lời

viTiếng Việt