Tra cứu văn bản

Tra cứu văn bản

STT Tên văn bản Ký hiệu Ngày phát hành Nơi phát hành

1

Chỉ thị của Bộ Chính Trị V/v đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 05-CT/TW 15/05/2016 Bộ Chính Trị
2 Thông tư 13 sửa đổi, bổ sung một số điều trong thông tư 39 của BYT về qui định thống nhất giá khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc 13/2019/TT-BYT 05/07/2019 Bộ Y Tế
3. Công văn V/v Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID19 4164/UBND-VHXH 17/05/2020 UBND Tỉnh Long An
4. Tăng cường kiểm soát nhập cảnh và quản lý người nước ngoài nhập cảnh 3952/CV-BCĐ 24/7/2020 Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID19
5. THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 253/TB-VPCP 25/7/2020 Văn phòng chính phủ
6. Công văn 3961/CV-BCĐ V/v Tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 3961 /CV-BCD 25/7/2020 Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID19
7.  Công văn 3966/CV-BYT V/v tăng cường phát hiện sớm ca bệnh COVID-19 3966/BYT-VPB1 25/7/2020 Bộ Y Tế
8. CV 3462/SGTVT-VT V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện vận tải hành khách 3462/SGTVT-VT 25/7/2020 Sở GTVT Long An
9. CÔNG ĐIỆN Về việc khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 1158/CĐ-BCĐQG 27/07/2020 Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID19
10. Thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 4425/UBND-VHXH 28/7/2020 UBND Tnh LA
11.  Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona 2019 (Covis-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 468/QĐ-BYT 19/02/2020 Bộ Y Tế
12. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 19/CT_TTg 24/4/2020 Thủ tướng CP
13. THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN SỐ 1158/CĐ-BCĐQG V/v KHẨN TRƯƠNG ĐẨY MẠNH CÁC BIỆN PHÁPPHÒNG VÀ KIỂM SOÁT LÂY NHIỄMCOVID19 TRONG CƠ SỞ KCB 991/KCB-QLHN 29/7/2020 Cục KCB – BYT
14. THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 262/TB-VPCP 29/7/2020 VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
15. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁCH LY TẬP TRUNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀ NHÀ ĐẦU TƯ, CHUYÊN GIA KỸ THUẬT, LAO ĐỘNG TAY NGHỀ CAO, NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NHẬP CẢNH VIỆT NAM ĐỂ LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN 174/KH-BCĐ 29/7/2020 BCĐ PC dịch bệnh nguy hiểm Long An
16. TẬP TRUNG ĐẨY MẠNH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH 12-CV/ĐUBV 30/7/2020 ĐU BVĐK Long  An
17. Hướng dẫn đánh giá Bộ tiêu chí BV an toàn dịch Covid-19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp 1009/KCB-QLCL&CĐT 31/07/2020 Cục quản lý KCB – BYT
18. Công điện về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 1191/CĐ-BYT 31/07/2020 BỘ Y TẾ
19. Thực hiện xét nghiệm Covid-19 4109/BYT-DP 01/08/2020 BỘ Y TẾ
20. Hướng dẫn kê đơn thuốc trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 4112/BYT-KCB 01/08/2020 BỘ Y TẾ
21. Tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 1534/BCĐ-SYT 07/04/2020 BCĐ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trên địa bàn Tỉnh Long An
22. Tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 3498/SYT-NV 31/07/2020 Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y Tế Long An
23. Quản lý và giám sát người về từ vùng dịch Covid-19 3500/SYT-NV 31/07/2020 Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y Tế Long An
24. Tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 cho NVYT 1172/SYT-NV 22/03/2020 hòng Nghiệp vụ Y Sở Y Tế Long An
25. Kiện toàn, bổ sung Ban chỉ đạo và các tiểu ban phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 1588/QĐ-BVĐKLA 29/07/2020 Bệnh viện ĐK Long An
26. Qui chế làm việc của Ban chỉ đạo Ban chỉ đạo và các tiểu ban phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 1589/QĐ-BVĐKLA 29/07/2020 Bệnh viện ĐK Long An
27. Quyết định thành lập Độ phản ứng nhanh phòng chống dịch viêm phổi do Corona virus 242/QĐ-BVĐKLA 03/02/2020 Bệnh viện ĐK Long An
28. Tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao 1212/CĐ-BYT 03/08/2020 Bộ Y Tế
29. Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19 272/TB-VPCP 03/08/2020 Văn phòng Chính phủ
30. Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại hộ gia đình 2203/QĐ-BCĐQG 27/05/2020 Ban Chỉ Đạo Quốc Gia
31. Thực hiện Kết luận của Thủ Tướng Chính Phủ tại cuộc họp Thường trực Chính Phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19 4682/UBND-VHXH 06/08/2020 UBND Tỉnh Long An
32. Quyết định V/v ban hành “Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2” 3486/QĐ-BYT 07/08/2020 Bộ Y Tế
33. Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Q.Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long tại cuộc họp giao ban giữa Bộ Y Tế với các Sở Y Tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19 1255/TB-BYT 08/08/2020 Bộ Y Tế
35. Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 283/TB-VPCP 08/08/2020 Văn phòng Chính phủ
36. Hướng dẫn bổ sung về việc cấp thuốc điều trị ngoại trú trong thời gian chống dịch COVID-19  2515/BHXH-CSYT 06/08/2020 Bảo hiểm xã hội Việt Nam
37. Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 3492/QĐ-BYT 08/08/2020 Bộ Y Tế
38. Công điện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn tiến mới, phức tạp của dịch bệnh COVID-19 1053/CĐ-TTg 09/08/2020 Thủ tướng Chính phủ
39. Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch xét nghiệm các trường hợp người dân tại tỉnh Long An đi đến các địa điểm nguy cơ COVID-19 3735/QĐ-UBND 10/08/2020 UBND Tỉnh Long An
40. Triển khai thực hiện thông báo số 283/TB-VPCP ngày 08/08/2020 của Văn phòng Chính phủ 4729/UBND-VHXH 10/08/2020 UBND Tỉnh Long An
41. Quyết định ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (COVIS-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 468/QĐ-BYT 19/02/2020 Bộ Y Tế
42. Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời gộp mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2 3486/QĐ-BYT 07/08/2020 Bộ Y Tế
43. Về việc điều chỉnh một số nội dung tại QĐ số 3486/QĐ-BYT 4264/BYT-DP 08/08/2020 Bộ Y Tế
44. Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần tại cuộc họp giao với các sở, ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 476/TB-UBND 12/08/2020 UBND Tỉnh Long An
45. Thực hiện Công điện số 1053 của Thủ tướng Chính phủ  4884/UBND-VHXH 13/08/2020 UBND Tỉnh Long An
46. Hướng dẫn xác định nguyên nhân và mã hóa nguyên nhân tử vong do Covid-19 1062/KCB-NV 14/08/2020 Cục QLKCB- BYT
47. Tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 4393/BYT-KCB 18/08/2020 Bộ Y Tế
48. Tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 4998/UBND-VHXH 18/08/2020 UBND Tỉnh Long An
49. Quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế 1295/QĐ-TTg 24/08/2020 Thủ tướng Chính phủ
50. Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 309/TB-VPCP 24/08/2020 Văn phòng chính phủ
51. Rút kinh nghiệm tổ chức phân luồng, cách ly người nghi viêm đường hô hấp tại CSYT và gởi hình ảnh đã thực hiện. 1385/BCĐQG 19/03/2020 BCĐ QG phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
52. Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 3088/QĐ-BYT 16/07/2020 Bộ Y Tế
53. Công điện về việc Khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh. chữa bệnh 1158/CĐ-BCĐQG 27/07/2020 Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
54. Về việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ BHYT 2731/BHXH-CSYT 27/08/2020 BHXH Việt Nam
55. Quyết định về việc ban hành Bảng kiểm kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại bệnh viện 1957/QĐ-BVĐKLA 28/08/2020 Bệnh viện ĐK Long An
56. Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 313/TB-VPCP 29/08/2020 Văn phòng chính phủ
57. Xử lý khẩn cấp sản phẩm không an toàn thực phẩm 902/ATTP-NV 31/08/2020 Chi cục ATVSTP Long An
58. Phát hiện sớm ca bệnh ngộ độc Botulinum 1175/KCB-NV 01/09/2020 Cục quản lý KCB
59. Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào VN làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) 4674/BYT-MT 31/08/2020 Bộ Y Tế
60. Quyết định V/v Ban hành Hướng dẫn tạm thời chẩn đoán, điều trị ngộ ngộ độc Botulinum 3875/QĐ-BYT 07/09/2020 Bộ trưởng BYT
61. Về việc thực hiện lại chào cờ đầu tuần 2080/TB-BVĐKLA 10/09/2020 GĐ BVĐK LONG AN
62. V/v Xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh 4847/BYT-DP 11/09/2020 Bộ Y Tế
63.  Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVI 326/TB-VPCP  13/09/2020  Văn phòng chính phủ 
64. Quyết định Về việc Ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 3986/QĐ-BYT 16/09/2020 Bộ Y Tế
65. Về việc xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh 4974/BYT-DP 17/09/2020 Bộ Y Tế
66. Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trên địa bàn tỉnh Long An 3343/QĐ-UBND 18/09/2020 UBND Tỉnh Long An
67. Thông báo V/v Bảo đảm cung ứng vật tư sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 4965/BYT-KH-TC 17/09/2020 Bộ Y Tế
68. Thông báo V/v Hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam 4995/BYT-DP 20/09/2020 Bộ Y Tế
69. Thông báo V/v Thu phí cách ly y tế tập trung 7713/VPCP-KHTH 15/09/2020 Văn phòng CP
70. Quyết định tạm thời ban hành hướng dẫn và qui định tổ chức hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa 4054/QĐ-BYT 22/09/2020 Bộ Y Tế
71. Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 21/CT-BYT 01/10/2020 Bộ Y Tế
72. Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác liên doanh, liên kết trong các cơ sở y tế công lập 22/CT-BYT 01/10/2020 Bộ Y Tế
73. Về việc tăng cường phát hiện sớm người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 trong bệnh viện 5268/BYT-KCB 01/10/2020 Bộ Y Tế
74. V/v Hướng dẫn tạm thời việc thu phí cách ly y tế tập trung 6177/UBND-VHXH 09/10/2020 UBND Tỉnh Long An
75. V/v Công bố các CS y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp 1794/MT-LĐ 08/10/2020 Cục QL môi trường y tế – BYT
76. Tài liệu hướng dẫn xét nghiệm virus viêm gan B, C kèm theo QĐ1868/QĐ-BYT 1868/QĐ-BYT 24/04/2020 Bộ Y Tế
77. Công điện Tăng cường quản lý người nhập cảnh trong các khu cách ly tập trung 1640/CĐ-BCĐ 15/10/2020 BCĐ QG phòng, chống dịch COVID-19
78. Quyết định Về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 1587/QĐ-TTg 14/10/2020 VP Chính phủ
79. Thông báo về việc xét tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 tại BVĐKLA 2012/TB-BVĐKLA 16/10/2020 BVĐK LONG AN
80. Tăng cường phòng chống dịch Covid-19 8627/VPCP-KGVX 14/10/2020 Chính phủ
81. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 154/NQ-CP 19/10/2020 Chính phủ
82. Thành lập 5 Đoàn kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam làm việc 4390/QĐ-BCĐ 22/10/2020 BCĐ QG phòng, chống dịch COVID-19
83.  Quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế đối với chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam làm việc 5748/CV-BCĐ 22/10/2020 BCĐ QG phòng, chống dịch COVID-19
84. Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 6030-BYT-KCB 04/11/2020 Bộ Y Tế
86. QĐ Ban hành danh mục TTBYT sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong y dược cổ truyền (kèm phụ lục)  4682/QĐ-BYT 10/11/2020 Bộ Y Tế
87. Công văn V/v triển khai thực hiện công văn số 8627/VPCP-KGVX ngày 14/10/2020 của VPCP 6598/UBDN-VHXH 29/10/2020 UBND Tỉnh Long An
88. Công điện Thủ tướng Chính phủ V/v Phòng chống dịch bệnh COVID-19 1300/CĐ-TTg 24/09/2020 C
89. V/v tăng cường công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 6314/BYT-DP 17/11/2020 Bộ Y Tế
90. V/v Thực hiện các biện pháp kiểm soát đối với thực phẩm nhập khẩu từ những nước đang có dịch bệnh Covid-19 6487/BYT-ATTP 24/11/2020 Bộ Y Tế
91. V/v Tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, Chikungunya, Zika 6517/BYT-DP 25/11/2020 Bộ Y Tế
92. Quyết định ban hành phần mềm Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi 4976/QĐ-BYT 30/11/2020 Bộ Y Tế
93. Công điện về việc tăng cường và giám sát quản lý người nhập cảnh 1852/CĐ-BYT 30/11/2020 Bộ Y Tế
94. Công điện Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 1699/CĐ-TTg 02/12/2020 Thủ tướng CP
95. Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út tại cuộc họp giao ban giữa các sở, ngành về công tác phòng, chống dịch Covid-19 669/TB-UBND 03/12/2020 UBND Tỉnh Long An
96. Công điện Về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp tết dương lịch, Tết nguyên đán Tân sửu và Lễ hội xuân 2021 1711/CĐ-TTg 07/12/2020 Thủ tướng Chính phủ
97. Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa tại cuộc họp giao ban giữa các sở, ngành về công tác phòng, chống dịch Covid-19 868/TB-UBND 08/12/2020 UBND Tỉnh Long An
98. Quyết định Về việc Ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  5188/QĐ-BYT 14/12/2020 Bộ Y Tế
99. (Đính kèm) Quyết định 5188/QĐ-BYT 5188/QĐ-BYT 14/12/2020 Bộ Y Tế
100. V/v cập nhật bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 tại khách sạn thực hiện cách ly y tế 6923/BYT-MT 10/12/2020 Bộ Y Tế
101. V/v Thực hiện công văn số 6923/BYT-MT ngày 10/12/2020 của Bộ Y tế 7559/UBND-VHXH 5/12/2020 UBND Tỉnh Long An
102. Thông báo Kết luận của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2020 1968/TB-BYT 17/12/2020 Bộ Y Tế
103. Công văn V/v tăng cường giám sát và quản lý việc thực hiện cách ly y tế 7098/CV-BCĐ 18/12/2020 BCĐ QG phòng, chống dịch COVID-19
104. Chỉ thị V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết nguyên đán Tân sửu 2021 vui tươi, lành mạnh an toàn, tiết kiệm  44/CT-TTg 21/12/2020  Thủ tướng CP 
105. Quyết định Ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2020 5338/QĐ-BYT 23/12/2020 Bộ Y Tế
106. Chỉ thị Về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 01/CT-TTg 05/01/2021 Thủ tướng CP 
107. Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Tấn Hòa tại cuộc họp giao ban với các sở, ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 86/TB-UBND 08/01/2020 UBND Tỉnh Long An
108. V/v Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 173/CV-TU 11/01/2021 Tỉnh Ủy Long An
109. V/v Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 35/TTg-KGVX 13/01/2021 Thủ tướng CP
110. Chỉ thị 05 CT-TTg V/v Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra 05/CT-TTg 28/01/2021  Thủ tướng CP
111. Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 05/CT-TTg 28/01/2021  Thủ tướng CP
112. Công điện về việc tổ chức điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thành phố 95/CĐ-BYT 28/01/2021 BCĐ QG phòng, chống dịch COVID-19
113. Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Tấn Hòa tại Hội nghị trực tuyến công tác phòng, chống buôn lậu bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch COVID-19 312/TB-UBND 28/01/2021 UBND Tỉnh Long An
114.  V/v Thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 365/BVHTTDL-VHCS 29/01/2021 Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch
115. V.v Tăng cường Xét nghiệm SAR-CoV-2 738/BYT-DP 30/01/2021 Bộ Y Tế
116. V/v Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 1734/BYT-DP 17/03/2021 Bộ Y Tế
117. Quết định về việc Ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng 1624/QĐ-BYT 18/03/2021  Bộ Y Tế 
118.  THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 57/TB-VPCP 23/03/2021 Thủ tướng CP
119. Quyết định V/v phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 1821/QĐ-BYT 07/04/2021 Bộ Y tế
120. Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Út tại cuộc họp giao ban với các sở, ngành về công tác phòng chống dịch COVID-19 1112/TB-UBND 08/04/2021 UBND Tỉnh Long An
121. THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 81/TB-VPCP 26/042021 VP Chính phủ
122. V/v Triển khai thực hiện Công điện số 540/CĐ-TTg 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ 3519/UBND-VHXH 26/042021 UBND Tỉnh Long An
123. V/v Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại CSSXKD, khu CN 3836/CV-BCĐ 10/05/2021 BCĐ QG phòng, chống dịch COVID-19
124. V/v tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 3960/UBND-VHXH 10/05/2021 UBND Tỉnh Long An
125. V/v tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, khẩn trương các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 09-CT/TU 07/05/2021 Tỉnh ủy Long An
126. V/v tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, cơ sở sản xuất kinh doanh 4011/UBND-VHXH 11/05/2021 UBND Tỉnh Long An
127. THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh biên giới phía Tây Nam và cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 102/TB-VPCP 11/05/2021 VP Chính phủ
128. V/v nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19 4841/BTC-HCSN 12/05/2021 Bộ Tài chính
129. V/v Thành lập Tổ phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người 2674/CV-BCĐ 13/05/2021 BCĐ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trên địa bàn tỉnh Long An
130. V/v cho học sinh, học viên, sinh viên tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid-19 4123/UBND-VHXH 13/05/2021 UBND Tỉnh Long An
131. V/v Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 06/CT-BYT 12/05/2021 Bộ Y tế
132. THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc làm việc với Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19; những vấn đề trọng tâm, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất  113/TB-VPCP 18/05/2021  VP Chính phủ 
133. V/v xét nghiệm SARS-CoV-2 khi chuyển tuyến 2843/SYT-NVY 19/05/2021 Sở Y tế TP.HCM
134. Quyết định V/v Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 do chủng virus Corona mới (SARS-CoV-2) 2008/QĐ-BYT 26/04/2021 Bộ Y tế
135. V/v phối hợp điều chỉnh công tác cung cấp thông tin cho báo chí về phòng, chống dịch Covid-19 4191/BYT-TT-KT 21/05/2021 Bộ Y tế
136. Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Út tại cuộc họp giao ban với các địa phương về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 832/TB-VPUBND 21/05/2021 UBND Tỉnh Long An
137. THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp thường trực về phòng, chống dịch COVID-19 121/TB-VPCP 25/05/2021 VP Chính phủ 
138. V/v áp dụng biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế thực hiện “mục tiêu kép” 789/CĐ-TTg 05/06/2021 Thủ tướng CP
139.  Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Út tại Hội nghị trực tuyến công tác phòng chống dịch COVID-19 ngày 06/06/2021 1741/TB-UBND 06/06/2021 UBND Tỉnh Long An
140. Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2021 58/NQ-CP 08/06/2021 Chính phủ
141. V/v Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 5782/UBND-VHXH 22/06/2021 UBND Tỉnh Long An
142. V/v hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARS- CoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
5028/BYT-KHTC 23/06/2021 Bộ Y tế
143. Công điện V/v tăng cường các biện pháp bảo đãm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép 914/CĐ-TTg 06/07/2021 Văn phòng Thủ tướng
144. V/v Tiếp nhận đối với người từ TP.Hồ Chí Minh về địa phương 5389/BYT-MT 07/07/2021 Bộ Y tế
145. QĐ V/v thiết lập cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh để phòng, chống dịch Covid-19 6055/QĐ-UBND 26/06/2021 UBND Tỉnh Long An
146. V/V huy động và phân công các đội tiêm vắc-xin phòng Covid-19 giai đoạn 1 7668/UBND-VHXH 02/08/2021 UBND Tỉnh Long An
147. V/v Tăng cường mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh 7854/UBND-VHXH 05/08/2021 UBND Tỉnh Long An

 

Trả lời

viTiếng Việt