Uncategorized

Truy vết các trường hợp F2 từ BN số 9703

THÔNG BÁO CỦA UBND TP TÂN AN

Ngày 10/06/2021 UBNDTP Tân An ra thông báo số 2101/TB-UBND V/v truy vết những trường hợp F2 liên quan đến ca bệnh số 9703 như sau:

Trả lời

viTiếng Việt