Tin tổng hợp

Từ 0h00 ngày 29/5, Long An dừng nhiều hoạt động để phòng chống dịch

Tiếp tục thực hiện theo Công văn số 3663/UBND-VHXH ngày 03/5/2021 và Công văn số 3960/UBND-VHXH ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Long An. Ngày 28/05/2021 UBND Tỉnh Long An đã có công văn số 4882/UBND-VHXH thông báo:

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 29/5, tỉnh Long An tạm dừng các hoạt động, hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người tại thời điểm nhất định, kể cả dịch vụ nhà hàng tiệc cưới, dịch vụ ăn, uống và hoạt động tổ chức ăn, uống tập thể (tiệc liên hoan, tân gia…); các hoạt động, nghi lễ tôn giáo tập trung tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

 

Trả lời

viTiếng Việt