Bài viết chuyên môn

Ứng dụng kỹ thuật ECMO trong điều trị và chăm sóc bệnh nhân COVID 19

KHÓA ĐÀO TẠO NGÀY 

Ứng dụng kỹ thuật ECMO trong điều trị và chăm sóc bệnh nhân COVID 19

Hà Nội 10 – 11/06/2021 

Mới các Bác sĩ xem bài giảng tại link sau:

Xin chúc các BS tham gia khóa đào tạo thành công và hiệu quả

 

Trả lời

viTiếng Việt