Thông tin thuốc

WHO: TÍN HIỆU TƯƠNG TÁC THUỐC GIỮA ACENOCOUMAROL VÀ SEMAGLUTID

Tín hiệu sơ bộ về tương tác thuốc liên quan đến việc sử dụng đồng thời acenocoumarol và semaglutid đã được ghi nhận trong phân tích phát hiện tín hiệu tại Trung tâm Giám sát Uppsala vào tháng 10/2020. 

Acenocoumarol là thuốc chống đông kháng vitamin K, và semaglutid là chất đồng vận peptid giống glucagon-1 (GLP-1) được sử dụng trong điều trị đái tháo đường type 2. Tám trường hợp sử dụng đồng thời hai thuốc có chứa ít nhất một thuật ngữ “Drug interaction” cho thấy có sự thay đổi nồng độ thuốc chống đông máu, chỉ số INR giảm, hoặc có thể có biến chứng rối loạn đông máu.

Điều này đưa tới giả thuyết semaglutid có thể làm giảm tác dụng của acenocoumarol, dẫn đến tăng nguy cơ đông máu. Khoảng thời gian kể từ khi bắt đầu điều trị bằng semaglutide đến khi phản ứng xảy ra dao động trong khoảng 1 ngày đến 1 tháng trong 7 trường hợp, phù hợp với các đặc tính dược động học của semaglutid. 

Hai trường hợp tương tác có khả năng rất cao có mối quan hệ thời gian, trong đó semaglutid được thêm vào khi bệnh nhân đang điều trị lâu dài với acenocoumarol và phản ứng xảy ra ngay sau khi bắt đầu dùng semaglutid. Một bệnh nhân đã gặp phải 2 biến cố như trên, khi tái sử dụng thuốc phản ứng tiếp tục xảy ra. 

5 trường hợp có báo cáo giá trị INR, cho thấy chỉ số INR giảm rõ rệt so với khoảng điều trị. Tương tác thuốc giữa acenocoumarol và semaglutid không được mô tả trong Tờ Thông tin Sản phẩm ở Anh cũng như trong thông tin sản phẩm của FDA của cả hai loại thuốc, nhưng các thuốc đồng vận GLP-1 khác đã mô tả ảnh hưởng khi sử dụng đồng thời thuốc kháng vitamin K warfarin. 

Có ít nhất ba cơ chế có thể đóng vai trò trong tương tác giữa acenocoumarol và semaglutid. Semaglutid là một thuốc mới, và có thể vẫn quá sớm để khẳng định không có biến chứng nghiêm trọng nào sẽ xảy ra. Acenocoumarol có khoảng điều trị hẹp và dễ xảy ra tương tác thuốc trên lâm sàng, vì vậy mọi dấu hiệu thay đổi tác dụng của thuốc cần được xem xét kĩ, đặc biệt trên bệnh nhân có nguy cơ rối loạn đông máu như bệnh nhân đái tháo đường typ 2 hoặc bệnh nhân COVID-19.

Hình một số sản phẩm có hoạt chất Semaglutid hiện có trên thị trường

                                   Theo: http://canhgiacduoc.org.vn/ 

Nguồn: https://www.who.int/publications/i/item/who-pharmaceuticals-newsletter-2-2022

Tác giả : DS. Võ Văn Bên

Trả lời

viTiếng Việt