Hoạt động bệnh viện

Xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN

THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 ĐỊNH KỲ CHO

VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG, NHÂN VIÊN VÀ THÂN NHÂN, BỆNH NHÂN

 Trong diễn tiến vô cùng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu giữ vững bệnh viện được “sạch” trước các nguồn bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Ngoài việc siết chặt lượng người ra vào tại các cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn tổ chức xét nghiệm và tiêm ngừa cho các đối tượng như nhân viên y tế, bệnh nhân và người nuôi bệnh.

Sáng ngày 15 tháng 6 năm 2021 Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Long An tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2 cho toàn thể nhân viên y tế, nhân viên hợp đồng thời vụ, bệnh nhân và  người nuôi bệnh có thời gian trong 7 ngày gần đây chưa được xét nghiệm SARS-CoV-2 sẽ được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Lấy mẫu nhân viên y tế

Theo kế hoạch dự kiến ban đầu sẽ có 900 mẫu xét nghiệm của nhân viên y tế, 150 mẫu nhân viên hợp đồng và khoảng 100 mẫu của người nuôi bệnh tại bệnh viện.

Lấy mẫu cho nhân viên hợp đồng thuê ngoài

Về phương pháp xét nghiệm theo chuẩn Realtime RT-PCR SARS-CoV-2 (phương pháp gộp mẫu, gộp que, gộp mẫu 10).

Về chi phí:

– Viên chức và người lao động của Bệnh viện: P.TCKT quyết toán theo quy định.

– Nhân viên hợp đồng: thu phí.

– Đối với người nuôi bệnh được xét nghiệm: tự chi trả

– Đối với bệnh nhân nội trú được xét nghiệm:

+ BHYT chi trả trường hợp:

  1. a) Người bệnh có sốt và/hoặc viêm đường hô hấp cấp tính không lý giải được bằng các nguyên nhân khác.
  2. b) Người bệnh có bất kỳ triệu chứng hô hấp nào VÀ có tiền sử đến/qua/ở/về từ vùng dịch tễ có bệnh COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng HOẶC tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng.

+ Thu phí các trường hợp không thuộc đối tượng BHYT chi trả.

Bệnh viện tổ chức tiêm ngừa vắc xin Covid-19 cho nhân viên y tế:

Trả lời

viTiếng Việt