Hoạt động bệnh viện

Báo cáo kết quả tự kiểm tra bệnh viện năm 2021

KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN NĂM 2021

        Căn cứ kế hoạch hoạt động Bệnh viện đa khoa Long An năm 2021;

        Căn cứ Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

        Căn cứ Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp ngày 16 tháng 07 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Căn cứ kế hoạch 760/KH-SYT ngày 28/01/2022 của Sở Y tế kế hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2021;

Căn cứ kế hoạch số 600 /KH-BVĐKLA  ngày 07/02/2022 của Bệnh viện đa khoa  Long An kế hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2021;

        Nay Bệnh viện Đa khoa Long An báo cáo kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2021 như sau:

Xem chi tiết tại đây

 

Trả lời

viTiếng Việt