Hoạt động bệnh viện

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Long An Thông báo V/v Qui định Xét nghiệm

THÔNG BÁO

Điều kiện không thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2
đối với bệnh nhân, thân nhân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện ĐK Long An

Xem văn bàn chính thức

Trả lời

viTiếng Việt