Hoạt động bệnh viện

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN – THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP

Bệnh viện đang có nhu cầu Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ trong năm 2023. Bảng chi tiết nội dung Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ trong khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 như sau:

Trả lời

viTiếng Việt