Tin tổng hợp

Bổ sung thêm một thuốc điều trị HIV/AIDS thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT

BỔ SUNG THÊM MỘT THUỐC ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS THUỘC

PHẠM VI ĐƯỢC HƯỞNG CỦA NGƯỜI THAM GIA BHYT

Nguyễn Phước Lộc – P.KHTH

 

     Ngày 26/11/2020, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 20/2020/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

     Theo đó, Thông tư 20 bổ sung thêm thuốc Tenofovir + lamivudin + dolutegravir vào tiểu phân nhóm 6.3.1 – Thuốc điều trị HIV/AIDS thuộc phân nhóm 6.3 – Thuốc chống vi rút của Nhóm 6 – Thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn trong Danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Thông tư 30/2018/TT-BYT.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/01/2021./.

Trả lời

viTiếng Việt